კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


თქვენი კონფიდენციალურობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. vocabulary.ge– ს პოლიტიკაა, პატივი სცეს თქვენს კონფიდენციალურობას და დაიცვას ნებისმიერი მოქმედი კანონი და რეგულაცია, რომელიც არეგულირებს მონაცემებს, რომლებიც შეიძლება შევაგროვოთ თქვენს შესახებ, მათ შორის ჩვენს ვებ – გვერდზე, https://vocabulary.ge და სხვა ჩვენს კუთვნილ და მოქმედ საიტებზე.

ეს პოლიტიკა ძალაშია 2020 წლის 1 თებერვლიდან და ბოლოს განახლდა 2021 წლის 19 თებერვალს.

ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია

ჩვენს მიერ შეგროვებული ინფორმაცია შეიცავს ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ შეგნებულად და აქტიურად გვაწვდით ჩვენი რომელიმე სერვისისა ან აქციის გამოყენების ან მასში მონაწილეობის დროს, ასევე თქვენს მოწყობილობებზე ავტომატურად გაგზავნილ ინფორმაციას ჩვენს პროდუქტებსა და სერვისებზე წვდომის დროს.

log მონაცემები

ჩვენი ვებსაიტის მონახულებისას, ჩვენს სერვერებს შეუძლიათ ავტომატურად მოიპოვონ თქვენი ბრაუზერის მიერ მოწოდებულ სტანდარტული ინფორმაცია. ეს შეიძლება შეიცავდეს თქვენი მოწყობილობის ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართს, თქვენი ბრაუზერის ტიპსა და ვერსიას, თქვენს მიერ მონახულებულ გვერდებს, თქვენი ვიზიტის დროსა და თარიღს, თითოეულ გვერდზე გატარებულ დროს, სხვა დეტალებს თქვენი ვიზიტის შესახებ და ტექნიკურ დეტალებს, რომლებიც ხვდება აქ ნებისმიერ შეცდომასთან ერთად. გაითვალისწინეთ, რომ მართალია ეს ინფორმაცია თავისთავად არ არის საიდენტიფიკაციო, მაგრამ შესაძლებელია მისი შერწყმა სხვა მონაცემებთან ინდივიდუალური პიროვნების იდენტიფიკაციისთვის.

პერსონალური ინფორმაცია

ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ პირადი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ერთ ან მეტ ველს ჩამოთვლილთაგან:


თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავების ლეგიტიმური მიზეზები

ჩვენ ვაგროვებთ და ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამის ლეგიტიმური მიზეზი გვაქვს. ამ შემთხვევაში, ჩვენ მხოლოდ ვაგროვებთ პირად ინფორმაციას, რომელიც მიზანშეწონილად აუცილებელია თქვენი მომსახურებისთვის.

ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ პირადი ინფორმაცია თქვენგან, როდესაც ჩვენს ვებ – გვერდზე გააკეთებთ შემდეგს:

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ, შევინახოთ, გამოვიყენოთ და გავამჟღავნოთ ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისთვის და პირადი ინფორმაცია დამუშავება არ მოხდება ამ მიზნებთან შეუთავსებელი გზით:

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ თქვენს შესახებ შეგროვებული ინფორმაცია ზოგად ინფორმაციასთან ან კვლევის მონაცემებთან, რომელსაც სხვა სანდო წყაროებიდან ვიღებთ.

თქვენი პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება

როდესაც ვაგროვებთ, ვამუშავებთ პირად ინფორმაციას და ვიცავთ ამ ინფორმაციას, ჩვენ დავიცავთ მას კომერციულად მისაღები საშუალებებით, რათა თავიდან ავიცილოთ მონაცემების დაკარგვა და მოპარვა, აგრეთვე უნებართვო წვდომა, გამჟღავნება, კოპირება, გამოყენება ან შეცვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დავიცვათ თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია, ჩვენ გირჩევთ, რომ ელექტრონული გადაცემის ან შენახვის არც ერთი მეთოდი არ არის 100% დაცული და ვერავინ უზრუნველყოფს მონაცემთა აბსოლუტური უსაფრთხოების გარანტიას. ჩვენ შევასრულებთ ჩვენს მიერ აღებულ პასუხისმგებლობას მონაცემთა ნებისმიერი დარღვევის შესახებ. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ნებისმიერი პაროლისა და მისი საერთო უსაფრთხოების სიძლიერის შერჩევაზე, ჩვენი ინფორმაციის საზღვრებში საკუთარი ინფორმაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე.

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას

ჩვენ ვინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას მხოლოდ იმდენ ხანს, რამდენიც დაგვჭირდება. ეს დრო შეიძლება დამოკიდებული იყოს იმაზე, თუ რისთვის ვიყენებთ თქვენს ინფორმაციას, ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. თუ თქვენი პირადი ინფორმაცია აღარ არის საჭირო, ჩვენ მას წავშლით ან ანონიმურად ვაქცევთ, ყველა იმ დეტალის ამოღებით, რომელიც თქვენს იდენტიფიკაციას ახდენს. ამასთან, საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია შევინარჩუნოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია იურიდიული, ბუღალტრული აღრიცხვის ან ანგარიშგების ვალდებულების შესაბამისად, ან საზოგადოებრივი ინტერესის, სამეცნიერო ან ისტორიული კვლევის ან სტატისტიკური მიზნების მისაღწევად.

მესამე მხარისთვის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნება

ჩვენ შეიძლება გავუმხილოთ პირადი ინფორმაცია:

პირადი ინფორმაციის საერთაშორისო გადაცემა

ჩვენს მიერ შეგროვებული პირადი ინფორმაცია ინახება და / ან მუშავდება იქ, სადაც ჩვენ ან ჩვენი პარტნიორები, შვილობილი კომპანიები და მესამე მხარის პროვაიდერები ვინახავთ მონაცემებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ვინახავთ, ვმუშაობთ ან გადავცემთ თქვენს პირად ინფორმაციას, შეიძლება არ ჰქონდეს მონაცემთა დაცვის იგივე კანონები, როგორც იმ ქვეყანაში, სადაც თავდაპირველად მოგაწოდეთ ინფორმაცია. თუ თქვენს პირად ინფორმაციას სხვა ქვეყნებში მესამე პირებს გადავცემთ: (i) ჩვენ შევასრულებთ ამ გადაცემებს მოქმედი კანონის მოთხოვნების შესაბამისად; და (ii) ჩვენ დავიცავთ გადაცემულ პირად ინფორმაციას ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.

თქვენი უფლებები და თქვენი პირადი ინფორმაციის კონტროლი

თქვენ ყოველთვის იტოვებთ უფლებას, მოითხოვოთ პირადი ინფორმაცია, იმის გათვალისწინებით, რომ ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს ჩვენი ვებსაიტის მიერ მოხდენილ შთაბეჭდილებაზე თქვენზე. თუ პირად ინფორმაციას მოგვაწვდით, უნდა გესმოდეთ, რომ ჩვენ მას ვაგროვებთ, ვინახავთ, ვიყენებთ და გავამჟღავნებთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. თქვენ ინარჩუნებთ უფლებას მოითხოვოთ ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაციის დეტალები, რომელიც ჩვენ თქვენზე გაგვაჩნია. თუ მესამე პირისგან მივიღებთ თქვენს შესახებ პირად ინფორმაციას, ჩვენ დავიცავთ მას, როგორც ეს მოცემულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. თუ თქვენ მესამე მხარე ხართ, რომელიც სხვის შესახებ პერსონალურ ინფორმაციას გვაწვდის, თქვენ პასუხისმგებელი ხართ და გარანტიას იძლევით, რომ თქვენ გაქვთ ამ პირის თანხმობა, რომ მოგვაწოდოთ მისი პირადი ინფორმაცია. თუ თქვენ დაგვეთანხმეთ თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენებაზე პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გადაიფიქროთ. ჩვენ მოგცემთ შესაძლებლობას, გააუქმოთ გამოწერა ჩვენი ელ.ფოსტის მონაცემთა ბაზაის ან უარი თქვათ სხვა კომუნიკაციებზე. გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება დაგჭირდეთ კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება ჩვენთვის, რათა დაგვეხმაროთ თქვენი პირადობის დადასტურებაში. თუ თვლით, რომ თქვენს შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია არის არასწორი, მოძველებული, არასრული, შეუსაბამო ან შეცდომაში შემყვანი, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ამ კონფიდენციალურობის დებულებაში მოცემული საკონტაქტო საშუალებების გამოყენებით. ჩვენ გადავდგამთ გონივრულ ნაბიჯებს ნებისმიერი ინფორმაციის გასწორების მიზნით, რომელიც აღმოჩნდა არაზუსტი, არასრული, შეცდომაში შემყვანი ან მოძველებული. თუ თვლით, რომ ჩვენ დავარღვიეთ მონაცემთა დაცვის შესაბამისი კანონი და გსურთ საჩივრის შეტანა, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემული საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენებით და მოგვაწოდეთ სავარაუდო დარღვევის სრული დეტალები. ჩვენ დაუყოვნებლივ შევისწავლით თქვენს საჩივარს და წერილობით გიპასუხებთ, განვსაზღვრავთ ჩვენი გამოძიების შედეგებს და იმ ნაბიჯებს, რომლებსაც გადავდგამთ თქვენს საჩივართან დაკავშირებით. თქვენ ასევე გაქვთ უფლება დაუკავშირდეთ მარეგულირებელ ორგანოს ან მონაცემთა დაცვის ორგანოს თქვენს საჩივართან დაკავშირებით. .

ქუქი-ფაილების გამოყენება

ჩვენ ვიყენებთ "ქუქი-ფაილებს" ჩვენს საიტზე თქვენს და თქვენი ქცების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად. "ქუქი-ფაილები" არის მონაცემთა მცირე ნაწილი, რომელსაც ჩვენი ვებ – გვერდი ინახავს თქვენს კომპიუტერში და ყოველ ჯერზე შესვლისას ახდენს მასზე წვდომას, ისე რომ, ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ, თუ როგორ იყენებთ ჩვენს საიტს. ეს გვეხმარება თქვენს მიერ მითითებული სასურველი შინაარსის მოწოდებაში.

ჩვენი პოლიტიკის საზღვრები

ჩვენი ვებსაიტი შეიძლება უკავშირდებოდეს გარე საიტებს, რომლებსაც ჩვენ არ ვმართავთ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი ამ საიტების შინაარსსა და პოლიტიკაზე და ვერ ვიღებთ პასუხისმგებლობას მათი პირადი ცხოვრების და მოქმედების წესის თაობაზე.

ამ პოლიტიკის ცვლილებები

ჩვენი შეხედულებისამებრ, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რათა მან ასახოს ჩვენი ბიზნეს პროცესების განახლებები, მიმდინარე მისაღები პრაქტიკა ან საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ცვლილებები. თუ ჩვენ გადავწყვეტთ შეცვალოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ცვლილებებს იმავე ბმულზე, რომლითაც თქვენ უკავშირდებით ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. კანონიერი მოთხოვნის შემთხვევაში, ჩვენ მივიღებთ თქვენს ნებართვას ან მოგცემთ შესაძლებლობას, უარი თქვათ თქვენი პირადი ინფორმაციის ნებისმიერი ახალი გამოყენების თაობაზე.

დაგვიკავშირდით

თქვენს კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული შეკითხვების გაჩენის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ საკონტაქტო ინფორმაციაზე დაყრდნობით: