სწორი პასუხი -

არასწორი პასუხი -

თქვენი შედეგებია:

სწორი პასუხი:

არასწორი პასუხი: